Royal Caribbean Cruises

Основные параметры

Цена ао At close: 4:02PM EDT
P/E 4.54
P/S 0.78
P/BV 0.70
EV/EBITDA 5.61
Дивиденд ао 7.29%
Див.доход ао 2.96

Последние новости

Технический анализ

Описание Royal Caribbean Cruises